งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT ระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น

GOOGLE นำเสนอ โครงการที่สนับสนุนการศึกษามา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ G Suite, Unplugged Coding, Digital Literacy, หลักสูตร Computer Science หลาย level และอีกมากมาย

Supatida Prompayuck., Ph.D

ธันวาคม 20, 2562