OKRs Coaching for CPM

คำยอดฮิต OKRs (Objective & Key Results) ถ้าบรรยายตามคอนเซ็ปต์ เขียนง๊ายง่าย แต่ถ้าจะเอาระดับเอามาใช้ กันจริงๆ ก็จะท้าทายมากตรง strategic Alignment และ การเตรียมพร้อมวัฒนธรรมการทำงาน แต่ทุกสิ่ง เป็นไปได้ค่ะ ยิ่งองค์กรใหญ่ซับซ้อน ยิ่งต่อจิ๊กซอกันสนุก ต้องคุยกันมากมาย ข้อดีจริงๆแล้วคือคือ ใช้ OKRs เป็นเครื่องมือ (หรือข้ออ้าง) ไปสร้างวัฒนธรรมองค์กร แห่งความสุข ที่ทุกคนคุยและช่วยแก้ปัญหากันอย่างเปิดเผย โปร่งใส
มาเป็น FA Facilitator ในการลงเขียน OKRs เดี๋ยวกลับมาตามต่อ Coaching for OKRs Culture OKRs Coaching for CPM OKRs Ambassador ที่นี่น่ารักทุกคนค่ะ