แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์

สรุปแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้คุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากที่ผ่านมาได้เริ่มนำนำ Google Sprint (คล้ายๆ Design Thinking)

Supatida Prompayuck., Ph.D

ธันวาคม 21, 2562