ฝ่าวิกฤต COVID-19 กับ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2

พบกับครู และนักวิชาการจาก เชียงใหม่ และ ยะลา ครูอดิศักด์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย คุณอามีร หะรง นักวิชาการ ม.ราชภัฏยะละ 2 ท่านนีคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

Jarunee Sinchairojkul

มีนาคม 20, 2563

กูเกิลเปิดตัว Be Internet Awesome บทเรียนออนไลน์สอนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

Google จัดโรดโชว์เปิดตัว “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome”

system

มีนาคม 3, 2563

งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT ระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น

GOOGLE นำเสนอ โครงการที่สนับสนุนการศึกษามา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ G Suite, Unplugged Coding, Digital Literacy, หลักสูตร Computer Science หลาย level และอีกมากมาย

Supatida Prompayuck., Ph.D

ธันวาคม 20, 2562

Exponsential Organizations: ExOs

เตรียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต กับการจัดการองค์กรแบบใหม่ การวางเป้าหมายที่ท้าทาย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็น

system

พฤศจิกายน 28, 2562