กูเกิลเปิดตัว Be Internet Awesome บทเรียนออนไลน์สอนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

Google จัดโรดโชว์เปิดตัว “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome”

system

มีนาคม 3, 2563

Exponsential Organizations: ExOs

เตรียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต กับการจัดการองค์กรแบบใหม่ การวางเป้าหมายที่ท้าทาย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็น

system

พฤศจิกายน 28, 2562