งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT ระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น

GOOGLE นำเสนอ โครงการที่สนับสนุนการศึกษามา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ G Suite, Unplugged Coding, Digital Literacy, หลักสูตร Computer Science หลาย level และอีกมากมาย

Supatida Prompayuck., Ph.D

20 ธันวาคม 2562

Computational Thinking + Unpluged Coding จ.ขอนแก่น

ปัญหา มีไว้ศึกษา ให้เข้าใจให้ถึงเหตุ แล้วค่อยคิดหา solutions ซึ่งจะไปถึงจุดนั้น ปัญหาใหญ่ๆ ต้องได้รับการวิเคราะห์ มาซอยย่อยให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น

Supatida Prompayuck., Ph.D

14 ธันวาคม 2562
1 2 3