งานเปิดตัว Be Internet Awesome by Google

งานเปิดตัว Be internet Awesome by Google หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลพร้อมใช้ มีกิจกรรมตอบตรงมาตรฐานการศึกษาไทย ตามตัวชี้วัด และ เกม Interland รูปแบบ Interactive learning

Supatida Prompayuck., Ph.D

กุมภาพันธ์ 14, 2563

Hard skill (ทักษะด้านความรู้) หรือ Soft Skill (ทักษะด้านอารมณ์) ดีน้า?

เล่าง่ายๆ Hard Skill เปิดโอกาสให้เราได้งานทำตามองค์ความรู้ที่เรามี และ Soft Skill เป็นทักษะที่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Supatida Prompayuck., Ph.D

มกราคม 23, 2563

แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์

สรุปแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้คุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากที่ผ่านมาได้เริ่มนำนำ Google Sprint (คล้ายๆ Design Thinking)

Supatida Prompayuck., Ph.D

ธันวาคม 21, 2562

งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT ระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น

GOOGLE นำเสนอ โครงการที่สนับสนุนการศึกษามา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ G Suite, Unplugged Coding, Digital Literacy, หลักสูตร Computer Science หลาย level และอีกมากมาย

Supatida Prompayuck., Ph.D

ธันวาคม 20, 2562

Computational Thinking + Unpluged Coding จ.ขอนแก่น

ปัญหา มีไว้ศึกษา ให้เข้าใจให้ถึงเหตุ แล้วค่อยคิดหา solutions ซึ่งจะไปถึงจุดนั้น ปัญหาใหญ่ๆ ต้องได้รับการวิเคราะห์ มาซอยย่อยให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น

Supatida Prompayuck., Ph.D

ธันวาคม 14, 2562
1 2