ฝ่าวิกฤต COVID-19 กับ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2

พบกับครู และนักวิชาการจาก เชียงใหม่ และ ยะลา ครูอดิศักด์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย คุณอามีร หะรง นักวิชาการ ม.ราชภัฏยะละ 2 ท่านนีคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

Jarunee Sinchairojkul

มีนาคม 20, 2563