แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์

งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านICTระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร.
งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านICTระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

สรุปแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้คุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากที่ผ่านมาได้เริ่มนำนำ Google Sprint (คล้ายๆ Design Thinking) ที่ได้ไปทำให้องค์กรขนาดใหญ่หลายที่ มาปรับสู่กระบวนเรียนรู้มาช่วยพัฒนาการศึกษาไทยไปบ้างแล้ว ตามแกนที่ Google Science Fair + Computational Thinking เพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้เด็ก และ เยาวชน let’s join the real experience of Project base Learning PBL เพื่อการแก้ปัญหาชุมชน และพัฒนาต่อยอดสู่ Commercial คู่ไปกับการเป็น

สรุปแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้คุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากที่ผ่านมาได้เริ่มนำนำ Google Sprint (คล้ายๆ Design Thinking) ที่ได้ไปทำให้องค์กรขนาดใหญ่หลายที่ มาปรับสู่กระบวนเรียนรู้มาช่วยพัฒนาการศึกษาไทยไปบ้างแล้ว ตามแกนที่ Google Science Fair + Computational Thinking เพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้เด็ก และ เยาวชน let's join the real experience of Project base Learning #PBL เพื่อการแก้ปัญหาชุมชน และพัฒนาต่อยอดสู่ Commercial คู่ไปกับการเป็น #พลเมืองดิจิตอล #DigitalCitizenship #DesignThinking for #Education #TheSCurve #Google4Education #WTM #WomanTechMaker #Ambassador

Posted by Pui Supatida on Saturday, 21 December 2019