แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์

งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านICTระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร.
งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านICTระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

สรุปแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้คุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากที่ผ่านมาได้เริ่มนำนำ Google Sprint (คล้ายๆ Design Thinking) ที่ได้ไปทำให้องค์กรขนาดใหญ่หลายที่ มาปรับสู่กระบวนเรียนรู้มาช่วยพัฒนาการศึกษาไทยไปบ้างแล้ว ตามแกนที่ Google Science Fair + Computational Thinking เพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้เด็ก และ เยาวชน let’s join the real experience of Project base Learning PBL เพื่อการแก้ปัญหาชุมชน และพัฒนาต่อยอดสู่ Commercial คู่ไปกับการเป็น