บรรยาย Computational Thinking

บรรยาย Computational Thinking ณ Google Academy at True Digital Park สมมติว่าชีวิตเหมือนสมการเลข มีปัญหาใหญ่ๆ ที่แก้ยากๆ และซับซ้อนให้ท้อและงงไปไม่ถูก…จริงไปแล้ว มันมีปัญหาย่อย ที่เล็กและง่ายขึ้นซ่อนอยู่ในนั้น ลองแยกย่อยออกมา แล้วก็แก้ทีละจุด ของเรื่องเล็กๆ แก้ไปแก้มา เราจะเห็น pattern ของปัญหา..คราวนี้จะมาแบบไหน เราก็จะแกร่งแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น💪✌️

If there is a big problem you can’t solve, there are smaller problem you can solve, Find it….Decomposition Computational Thinking