งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT ระหว่างนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น

GOOGLE นำเสนอ โครงการที่สนับสนุนการศึกษามา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ G Suite, Unplugged Coding, Digital Literacy, หลักสูตร Computer Science หลาย level และอีกมากมาย เสนอท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช และ ท่าน ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร โดย คุณจิรวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผจก.ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บ.กูเกิ้ลประเทศไทย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการพิเศษ ที่ Google เข้ามาร่วมลงลึกเจาะถึงกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน พร้อมกระบวนการ เช่น Design Thinking เพื่อการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณหญิงได้กล่าวส่วนหนึ่งว่า “การทำโครงงาน ต้องทำเพื่อการแก้ปัญหาชุมชุน ของประชาชน เอาไปต่อยอดทางธุรกิจได้ เป็นโอกาสที่ดีที่มีทุกภาคส่วนมาร่วมมือกัน”

ขอบคุณท่าน ผอ. ชาตรี Chatree Pradutchon ที่ให้โอกาสมาร่วมงานกับทีมงานครูที่นี่ ซึ่งแข็งแกร่ง และเก่งกันมากๆ ต่อยอดกันไปได้อีก😁

เห็นเด็กรุ่นนี้นำเสนอโครงงานกัน สุดยอดจริงๆ ดีใจมีหลายทีมดึง Google Cloud API มาใช้ หลายทีมทำ sensor บ้าง chatbot ใช้ kidbright กันมากมาย ฯลฯย้อนกลับไป…ความเจ๋งและชัยชนะ ไม่ใช่ประเด็นที่จะฉลองหรือเสียใจ แต่กระบวนการที่น้องๆได้ เรียนรู้ ทั้งจากความสำเร็จและผิดพลาด..คือ บทเรียนอันทรงคุณค่า ที่จะ สร้างโครงงานแก้ปัญหาชุมชน และสนุกกับการพัฒนาตนจนสู่ระดับโลก “Creating the new S Curve for Education”