กูเกิลเปิดตัว Be Internet Awesome บทเรียนออนไลน์สอนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

Google จัดโรดโชว์เปิดตัว “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome” ณ โรงเรียนพญาไท กทม. การจัดโรดโชว์นำร่องในครั้งนี้ Google ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ ทีมงานการศึกษาจากบริษัท The S Curve พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือคณะครูกว่า 150 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ ได้เดินทางมาร่วมฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาของ Be InternetAwesome เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ใหม่และวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกลับไปต่อยอดในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยเด็กทั้งในและนอกห้องเรียน หลังจากนี้แล้ว Google ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจัดโรดโชว์ฝึกอบรมในครั้งต่อไปอีกภายในปีนี้