ฝ่าวิกฤต COVID-19 กับ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2

พบกับครู และนักวิชาการจาก เชียงใหม่ และ ยะลา ครูอดิศักด์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย คุณอามีร หะรง นักวิชาการ ม.ราชภัฏยะละ 2 ท่านนีคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

Jarunee Sinchairojkul

20 มีนาคม 2563

กูเกิลเปิดตัว Be Internet Awesome บทเรียนออนไลน์สอนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

Google จัดโรดโชว์เปิดตัว “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome”

System

3 มีนาคม 2563
1 2 3 4